2007-03-21

For my Norwegian readers - funny words in the Norwegian release

Jeg har hatt den glede av å kunne jobbet både med den engelske og den norske versjonen av SharePoint - og det er ikke enkelt! Ikke alltid godt innarbeidede utrykk har sin like opplagte norske utgave:

Crawle = Kravle
Crawler Search = Kravlesøk
AD Forest = AD skog
Name (presence) = Navn (presentasjon)

Du kan jo da tenke deg hva "Perform a crawler search in the complete AD forest" vil bli oversatt til - "Utføre et kravlesøk i den komplette AD skogen". Minner jo mest om en beskrivelse av å være litt for full, på tur gjennom skogen en sen kveld, og lete etter en halvfull spritflaske som man har mistet. :-)

No comments: