2006-06-28

Office Forms Server

Microsoft Office Forms Server 2007 er et server produkt som lar brukere fylle inn skjema laget i Office InfoPath 2007 klienten ved å kun bruke en nettleser istedet for (eller i tillegg til) InfoPath 2007 applikasjonen. Dette gjør at man kan nå langt flere brukere med skjemaløsninger enn hva som var mulig tidligere. Forms Server tilbyr da en sentral plass for lagring og administrasjon av din bedrifts skjema.

Hvordan kan Forms Server hjelpe deg og din organisasjon:
  1. Dine skjema kan brukes av alle (ansatte, kunder, partner, etc) som har en nettleser - ingen installasjon lokalt på PCen er påkrevd
  2. Effektivisere og strømlinjeforme forretningsprosesser og koble skjema til bakenforliggende forretningssystemer. Web Services er sentralt her.
  3. Sentralisert administrasjon av dine skjema og løsninger som har skjema innebygd. Styre sikkerhet og tilggangskontroll, styre og kjøre ut oppdateringer.
  4. Redusere tiden som brukere bruker på å fylle ut skjema med gode skjemadesign og automatisk utfylling av verdier fra forretningssystemer
  5. lage avanserte skjema uten programmering vha InfoPath 2007; avansert datavalidering, kalkulasjoner og regler.
  6. Datavalidering når bruker fyller inn skjemaene.
  7. Forretningsspesialister kan lage egne skjema i InfoPath 2007 og få disse gjort tilgjengelig med litt eller ingen assistanse fra IT-personell.
  8. Raskt utvikle og tilgjengeligjøre løsninger som bruker skjema. Gjennbrukbar kode, gode verktøy for rask utvikling og debugging, og managed code i enten VB eller C# uten å forlate Visual Studio. Intuitivt skjema design i InfoPath 2007. Versjonering og side-by-side oppgradering.
  9. Innsamling av skjemadata på en konsistent måte. Gjennbruk av fellesmoduler.
  10. Aksessere skjema løsninger fra mobile enheter og automatisk vise skjema på en måte som støttes av den mobile enheten.

Mere informasjon finner du på:

No comments: