2006-06-17

Komme raskt i gang med utviklingen på MOSS 2007?

Følgende artikkel, dvs. utdrag fra bok som vil komme, gir deg det som skal til for å komme igang. Illusterer også hvilken merverdi man kan få ut av MOSS 2007 ved hjelp av litt programmering - og det liker vi jo.

7 Development Projects with the 2007 Microsoft Office System and Windows SharePoint Services 2007

No comments: