2006-06-17

Installere MOSS 2007 Beta 2 på en 64-bits maskin

En litt annerledes prosedyre må følges for å installere MOSS 2007 Beta 2 på en 64-bits maskin. Installasjonsbeskrivelsen som ligger på Microsoft sin egen Sharepoint site fungerer ikke!

Følgende overordnede rekkefølge bør (må?) følges (min erfaring ihvertfall)
  1. Installer MOSS 2007 Beta 2 ihht til beskrivelsen
  2. Start the Configuration Wizard og velg Complete for å installere hele produktet på serveren.
  3. REBOOT! Det skjer ikke automatisk!
  4. Start Microsoft SharePoint 3.0 Central Administration
  5. Start “Windows SharePoint Services Web Application”
  6. Start “Windows SharePoint Services Help Search”
  7. Start “Office SharePoint Server Search”
  8. Start “Excel Calculation Services”
  9. Start “Document Conversions Load Balancer Service”
  10. Start “Document Conversions Launcher Service”

Denne rekkefølgen viser seg å være veldig betydningsfull for at instllasjonen skal gå smertefritt og være komplett. Med vanlig prosedyre, som benyttes for ordinær x86 installasjon, får du ikke noen feilmeldinger, men en ufullstendig installasjon og en rekke problemer med Shared Service Provider oppsettet/start, migreringsmenyer, osv.

En detaljert beskrivelse av hvert steg er tilgjengelig "Hands on Lab 1 og 2" er tilgjengelig hos Microsoft Norge.

No comments: