2006-06-17

Enterprise Content Management Starter Kit

Dette inn eholder dokumentasjon og eksempler på hvordan utvide/tilpasse ECM komponentene av MOSS; dokument, og records management, og arbeidsflyt.

Ikke hatt anledning til å gå inn i detalj på dette, men jeg arbeidsflyt delen av hele MOSS er spennende og åpne nye muligheter for å effektivisere arbeidsprosseser - skjema og dokumenthåndtering.

ECM Starter kit

MOSS 2007 SDK

No comments: