2006-06-29

3.parts verktøy som kan være vert å sjekke ut

Nedenfor er en liste med 3.parts verktøy som kan være verdt å sjekke ut.
 • Metalogix. Migrering av innhold fra CMS 2002 og SPS 2003

2006-06-28

Bruk av AJAX / ATLAS i Sharepoint

Dette har Daniel Larson skrevet litt om på sin blogg: Daniel Larson

Bruke stsadm.exe

Oversikt over nye kommandoer på stsadm.exe som blant annet erstatter smigrate.exe verktøyet:
 • activatefeature
 • addalternatedomain
 • addcontentdb
 • addpermissionpolicy
 • addsolution
 • addzoneurl
 • authentication
 • backuphistory
 • blockedfilelist
 • canceldeployment
 • changepermissionpolicy
 • copyappbincontent
 • creategroup
 • databaserepair
 • deactivatefeature
 • deletealternatedomain
 • deletecontentdb
 • deletegroup
 • deletepermissionpolicy
 • deletesolution
 • deletezoneurl
 • deploysolution
 • deploywppack
 • displaysolution
 • enumalternatedomains
 • enumcontentdbs
 • enumdeployments
 • enumgroups
 • enumservices
 • enumsolutions
 • enumzoneurls
 • execadmsvcjobs
 • export
 • getsitelock
 • geturlzone
 • import
 • installfeature
 • managepermissionpolicylevel
 • migrateuser
 • provisionservice
 • registerwsswriter
 • renameserver
 • retractsolution
 • retractwppack
 • scanforfeatures
 • setapppassword
 • setsearchserver
 • setsitelock
 • setworkflowconfig
 • spsearch
 • syncsolution
 • uninstallfeature
 • unregisterwsswriter
 • updateaccountpassword
 • updatealerttemplates
 • updatefarmcredentials
 • upgradesolution

Office Forms Server

Microsoft Office Forms Server 2007 er et server produkt som lar brukere fylle inn skjema laget i Office InfoPath 2007 klienten ved å kun bruke en nettleser istedet for (eller i tillegg til) InfoPath 2007 applikasjonen. Dette gjør at man kan nå langt flere brukere med skjemaløsninger enn hva som var mulig tidligere. Forms Server tilbyr da en sentral plass for lagring og administrasjon av din bedrifts skjema.

Hvordan kan Forms Server hjelpe deg og din organisasjon:
 1. Dine skjema kan brukes av alle (ansatte, kunder, partner, etc) som har en nettleser - ingen installasjon lokalt på PCen er påkrevd
 2. Effektivisere og strømlinjeforme forretningsprosesser og koble skjema til bakenforliggende forretningssystemer. Web Services er sentralt her.
 3. Sentralisert administrasjon av dine skjema og løsninger som har skjema innebygd. Styre sikkerhet og tilggangskontroll, styre og kjøre ut oppdateringer.
 4. Redusere tiden som brukere bruker på å fylle ut skjema med gode skjemadesign og automatisk utfylling av verdier fra forretningssystemer
 5. lage avanserte skjema uten programmering vha InfoPath 2007; avansert datavalidering, kalkulasjoner og regler.
 6. Datavalidering når bruker fyller inn skjemaene.
 7. Forretningsspesialister kan lage egne skjema i InfoPath 2007 og få disse gjort tilgjengelig med litt eller ingen assistanse fra IT-personell.
 8. Raskt utvikle og tilgjengeligjøre løsninger som bruker skjema. Gjennbrukbar kode, gode verktøy for rask utvikling og debugging, og managed code i enten VB eller C# uten å forlate Visual Studio. Intuitivt skjema design i InfoPath 2007. Versjonering og side-by-side oppgradering.
 9. Innsamling av skjemadata på en konsistent måte. Gjennbruk av fellesmoduler.
 10. Aksessere skjema løsninger fra mobile enheter og automatisk vise skjema på en måte som støttes av den mobile enheten.

Mere informasjon finner du på:

2006-06-26

Kilder til dokumentasjon

Her er en liste med artikler og dokumenter av ulik art:

For å lese disse trenger du enten å ha installert Office 2007 eller OfficeOnlineBetaControl.

2006-06-22

Content By Query Web Part - Veldig kraftig og nyttig!

CBQ Web Parten har viste seg å være veldig nyttig - spessielt hvis man lager variasjoner av denne selv. Med denne kan man trekke ut og hvis ulike utlistinger veldig raskt og profesjonelt. Den er faktisk så omfattende at det kan være en utfordring å bruke den - spessielt av nye Sharepoint brukere. CBQ sin bruk av EXtensible Stylesheet Language Transformations (XSLT) gjør det enkelt å lage egne listepresentasjoner.

Ta en titt på:


 • Følgende meget gode artikkel: SharePoint 2007 Beta 2: Customizing the Content Query Web Part XSL skrevet av Steven Van de Craen
 • /templates/features/publishingresources/itemstyle.xslt for å lage visninger
 • Lag egen versjon av CBQ for å legge til og vise andre felter - litt C# kode må til her - eller for annen spesiell tilpasning
 • I tillegg ligger det noe i SDKen under Managing Web Content Common Page and Site Customization Task How to: Display Custom Fields in a Content Query Web Part

Heather Solomon has a great article about the topic: Read it here

XSLT Tutorial

2006-06-17

Migrering fra CMS 2002 og SPS 2003

Masse informasjon om dette finner du her. Migrering og oppgradering til MOSS 2007.

Direkte til CMS 2002 Migration Tool.

Tror ikke det er mange kunder på Vestlandet som har CMS 2002, men hvis det er så vil jeg absolutt anbefale dere å oppgrader

Enterprise Content Management Starter Kit

Dette inn eholder dokumentasjon og eksempler på hvordan utvide/tilpasse ECM komponentene av MOSS; dokument, og records management, og arbeidsflyt.

Ikke hatt anledning til å gå inn i detalj på dette, men jeg arbeidsflyt delen av hele MOSS er spennende og åpne nye muligheter for å effektivisere arbeidsprosseser - skjema og dokumenthåndtering.

ECM Starter kit

MOSS 2007 SDK

Komme raskt i gang med utviklingen på MOSS 2007?

Følgende artikkel, dvs. utdrag fra bok som vil komme, gir deg det som skal til for å komme igang. Illusterer også hvilken merverdi man kan få ut av MOSS 2007 ved hjelp av litt programmering - og det liker vi jo.

7 Development Projects with the 2007 Microsoft Office System and Windows SharePoint Services 2007

Import, indekser og søk i brukerprofiler

Et par detaljer som kan være verdt å huske på når man skal sette opp importen av brukerprofiler fra AD/LDAP er:
 1. Sette opp et test filter i Custom Import Connection slik at man slipper å ta hele brukerkatalogen første gang (til testing feks): (&(objectCategory=Person)(objectClass=User)(Company=Selskap*)(Department=Adm*)) Slik får du feks inn bare de personene som tilhører avdelinger som begynner med Adm*.
 2. Huske å legge til sps3://servername i default content source slik at brukerprofilene blir indeksert riktig og gjort søkbare
 3. Kjør indekseringen på nytt for å få med alle endringene.

Ikke store greiene, men fort å glemme!

Installere MOSS 2007 Beta 2 på en 64-bits maskin

En litt annerledes prosedyre må følges for å installere MOSS 2007 Beta 2 på en 64-bits maskin. Installasjonsbeskrivelsen som ligger på Microsoft sin egen Sharepoint site fungerer ikke!

Følgende overordnede rekkefølge bør (må?) følges (min erfaring ihvertfall)
 1. Installer MOSS 2007 Beta 2 ihht til beskrivelsen
 2. Start the Configuration Wizard og velg Complete for å installere hele produktet på serveren.
 3. REBOOT! Det skjer ikke automatisk!
 4. Start Microsoft SharePoint 3.0 Central Administration
 5. Start “Windows SharePoint Services Web Application”
 6. Start “Windows SharePoint Services Help Search”
 7. Start “Office SharePoint Server Search”
 8. Start “Excel Calculation Services”
 9. Start “Document Conversions Load Balancer Service”
 10. Start “Document Conversions Launcher Service”

Denne rekkefølgen viser seg å være veldig betydningsfull for at instllasjonen skal gå smertefritt og være komplett. Med vanlig prosedyre, som benyttes for ordinær x86 installasjon, får du ikke noen feilmeldinger, men en ufullstendig installasjon og en rekke problemer med Shared Service Provider oppsettet/start, migreringsmenyer, osv.

En detaljert beskrivelse av hvert steg er tilgjengelig "Hands on Lab 1 og 2" er tilgjengelig hos Microsoft Norge.

2006-06-16

Sliter du med med "not registered on this site as safe" error?

Du får denne meldingen enten:
 1. Når en instans av en web part ikke kan opprettes av en eller annen årsak
 2. Ikke er tillatt brukt via SafeControl listen
Løsninger på problemet kan være flere:
 1. Korrekt SafeControl definisjon for web part i i KORREKT web.config
 2. DWP definisjonen stemmer med SafeControl definisjonen
 3. Du faktisk har installert RIKTIG web part korrekt
 4. Ingen kodefeil i web parten som gjør at den ikke blir vist
 5. Manglede default value for en attributt
 6. Et custom namespace for web part egnskapene har ikke blitt lagt inn
 7. Utvikleren har ikke fjernet wildcard versjoneringen for assembliet
 8. XML serialiseringen avbrytes pga manglende diskplass
 9. Din web part kaller et bibliotek og kjører med lavere rettigheter en Full trust

Se lenke til Bluedog Limited for flere detaljer.

For å si det sånn så har jeg fått smertelig erfare de fleste av disse feilen, men man lærer!

Velkommen!


Jepp, da er jeg omsider i gang med mitt eget Sharepoint 2007 forum. Sharepoint Bergen har blitt navnet ettersom undertegnede jobber i og fra Bergen med Sharepoint løsninger for kunder i regionen.

Jeg håper at jeg skal greie å legge ut mye nyttig innhold her etter hvert. Forhåpentligvis med en form og fasong som både gjør det morsomt og interessant og lese.